top image CDKM

Aktualna oferta szkoleniowa - rejestracja


Specjalizacje:

- Nazwa Rodzaj Wymagania dodatkowe Data rozpoczęcia Cena rejestracja
Pielęgniarstwo geriatryczne Specjalizacja LECZENIE RAN, Wywiad i badania fizykalne 2022-02-12 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo chirurgiczne Specjalizacja RKO, EKG, Wywiad i badania fizykalne 2022-02-12 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo psychiatryczne Specjalizacja RKO, Wywiad i badania fizykalne 2022-02-12 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo internistyczne Specjalizacja RKO, EKG, Wywiad i badania fizykalne 2022-02-12 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne Specjalizacja 2022-02-12 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Specjalizacja RKO, EKG, Wywiad i badania fizykalne 2022-02-12 4.200 rejestracja

Kursy kwalifikacyjne:

- Nazwa Rodzaj Wymagania dodatkowe Data rozpoczęcia Cena rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Kwalifikacyjny 2022-02-26 1.500 rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Kwalifikacyjny RKO, EKG 2022-02-26 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne Kwalifikacyjny 2022-02-26 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne Kwalifikacyjny 2022-02-26 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Kwalifikacyjny RKO+RKO Noworodka 2022-02-26 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących Kwalifikacyjny 2022-02-26 1.600 rejestracja

Kursy specjalistyczne:

- Nazwa Rodzaj Wymagania dodatkowe Data rozpoczęcia Cena rejestracja
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Specjalistyczny 2022-02-26 430 rejestracja
Leczenie ran - dla pielęgniarek Specjalistyczny 2022-02-26 700 rejestracja
Leczenie ran - dla położnych Specjalistyczny 2022-02-26 550 rejestracja
Resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO) Specjalistyczny 2022-02-26 450 rejestracja
Wywiad i badania fizykalne Specjalistyczny 2022-02-26 700 rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych Specjalistyczny 2022-02-26 450 rejestracja
Dializoterapia Specjalistyczny 2022-02-26 400 rejestracja
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie Specjalistyczny 2022-02-26 450 rejestracja
Wykonywanie badania spirometrycznego Specjalistyczny 2022-02-26 450 rejestracja
Pediatryczna domowa opieka paliatywna Specjalistyczny 2022-02-26 450 rejestracja
Wykonywanie i ocena testów skórnych Specjalistyczny 2022-02-26 345 rejestracja
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Specjalistyczny 2022-02-26 450 rejestracja
Szczepienia ochronne dla położnych Specjalistyczny 2022-02-26 450 rejestracja
Endoskopia Specjalistyczny 2022-02-26 730 rejestracja