top image CDKM

Aktualna oferta szkoleniowa - rejestracja


Specjalizacje:

- Nazwa Rodzaj Wymagania dodatkowe Data rozpoczęcia Cena rejestracja
Pielęgniarstwo geriatryczne Specjalizacja LECZENIE RAN, Wywiad i badania fizykalne 2021-09-10 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo chirurgiczne Specjalizacja RKO, EKG, Wywiad i badania fizykalne 2021-10-23 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo psychiatryczne Specjalizacja RKO, Wywiad i badania fizykalne 2021-09-10 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo internistyczne Specjalizacja RKO, EKG, Wywiad i badania fizykalne 2021-11-13 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne Specjalizacja 2021-10-23 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Specjalizacja RKO, EKG, Wywiad i badania fizykalne 2021-09-10 4.200 rejestracja

Kursy kwalifikacyjne:

- Nazwa Rodzaj Wymagania dodatkowe Data rozpoczęcia Cena rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Kwalifikacyjny 2021-09-17 1.500 rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Kwalifikacyjny RKO, EKG 2021-09-17 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne Kwalifikacyjny 2021-09-17 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne Kwalifikacyjny 2021-09-24 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Kwalifikacyjny RKO+RKO Noworodka 2021-09-10 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących Kwalifikacyjny 2021-09-24 1.600 rejestracja

Kursy specjalistyczne:

- Nazwa Rodzaj Wymagania dodatkowe Data rozpoczęcia Cena rejestracja
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Specjalistyczny 2020-09-18 430 rejestracja
Leczenie ran - dla pielęgniarek Specjalistyczny 2021-11-19 700 rejestracja
Leczenie ran - dla położnych Specjalistyczny 2021-11-20 550 rejestracja
Resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO) Specjalistyczny 2021-08-13 450 rejestracja
Wywiad i badania fizykalne Specjalistyczny 2021-09-24 700 rejestracja
Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych Specjalistyczny 2021-11-06 450 rejestracja
Dializoterapia Specjalistyczny 2021-09-24 400 rejestracja
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie Specjalistyczny 2021-09-17 450 rejestracja
Wykonywanie badania spirometrycznego Specjalistyczny 2021-09-03 450 rejestracja
Pediatryczna domowa opieka paliatywna Specjalistyczny 2021-09-24 450 rejestracja
Wykonywanie i ocena testów skórnych Specjalistyczny 2021-10-01 345 rejestracja
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Specjalistyczny 2021-11-27 450 rejestracja
Szczepienia ochronne dla położnych Specjalistyczny 2021-09-10 450 rejestracja
Endoskopia Specjalistyczny 2021-10-08 730 rejestracja