top image CDKM

Aktualna oferta szkoleniowa - rejestracja


Specjalizacje:

- Nazwa Rodzaj Wymagania dodatkowe Data rozpoczęcia Cena rejestracja
Pielęgniarstwo geriatryczne Specjalizacja Wywiad i badania fizykalne 2022-08-02 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo chirurgiczne Specjalizacja Wywiad i badania fizykalne 2022-08-22 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo psychiatryczne Specjalizacja Wywiad i badania fizykalne 2022-08-02 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo internistyczne Specjalizacja Wywiad i badania fizykalne 2022-08-02 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne Specjalizacja 2022-08-02 4.200 rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Specjalizacja Wywiad i badania fizykalne 2022-08-02 4.200 rejestracja

Kursy kwalifikacyjne:

- Nazwa Rodzaj Wymagania dodatkowe Data rozpoczęcia Cena rejestracja
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Kwalifikacyjny 2022-08-22 1.500 rejestracja
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Kwalifikacyjny RKO, EKG 2022-08-22 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne Kwalifikacyjny 2022-08-22 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo operacyjne Kwalifikacyjny 2022-08-22 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Kwalifikacyjny RKO+RKO Noworodka 2022-08-22 1.600 rejestracja
Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących Kwalifikacyjny 2022-08-22 1.600 rejestracja

Kursy specjalistyczne:

- Nazwa Rodzaj Wymagania dodatkowe Data rozpoczęcia Cena rejestracja
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Specjalistyczny 2022-08-27 450 rejestracja
Leczenie ran - dla pielęgniarek Specjalistyczny 2022-06-24 770 rejestracja
Leczenie ran - dla położnych Specjalistyczny 2022-06-24 600 rejestracja
Resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO) Specjalistyczny 2022-06-23 500 rejestracja
Wywiad i badania fizykalne Specjalistyczny 2022-08-05 750 rejestracja
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych Specjalistyczny 2022-08-12 520 rejestracja
Dializoterapia Specjalistyczny 2022-07-29 500 rejestracja
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie Specjalistyczny 2022-08-19 480 rejestracja
Wykonywanie badania spirometrycznego Specjalistyczny 2022-06-30 500 rejestracja
Pediatryczna domowa opieka paliatywna Specjalistyczny 2022-07-22 450 rejestracja
Wykonywanie i ocena testów skórnych Specjalistyczny 2022-06-24 450 rejestracja
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek Specjalistyczny 2022-06-23 550 rejestracja
Szczepienia ochronne dla położnych Specjalistyczny 2022-06-23 490 rejestracja
Endoskopia Specjalistyczny 2022-07-16 750 rejestracja
Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka Specjalistyczny 2022-06-04 490 rejestracja