top image CDKM

Nowy Zapis : Wykonywanie i ocena testów skórnych

Prosimy o podanie niezbędnych danych. Pozwoli to nam przyspieszyć proces rejestracji. Oczywiście konieczne jest równiez dokonanie zapisu w systemie SMK.

Anuluj